logo au delice

Meats
Thịt

20.000 VND

Filet mignon de bœuf et chair de crabe

Sautéed Jumbo Crab meat & beef fillet mignon

Thăn chuột bò Úc nướng kèm thịt cua

L’entrecôte de bœuf

Beef rib-eyes “beef cube roll”

Thăn nội bò Úc nướng

Faux-filet de bœuf

Beef strip-loin

Thăn ngọai bò Úc nướng

Steak grillée T-Bone

Grilled T-Bone steak

Sườn bò chữ T nướng

Les côtelettes d’Agneau

Lamb chops

Sườn cừu tách dẻ nướng

Filet de bœuf local

Local beef fillet

Thăn bò Việt nam nướng

Côtes de porc

Pork chops

Sườn lợn nướng

20.000 VND

Filet de bœuf Rossini Pommes Darphin

Beef fillet with slice of goose liver, Darphin potatoes

Thăn chuột bò Úc rán với gan ngỗng béo kèm khoai tây chỉ rán

 1 2 3 >